image2.jpeg

De boeiende wereld van techniek: excursies en LOB voor het primair onderwijs

Onze regio barst van de bedrijven die behoefte hebben aan technisch geschoold personeel. Tegelijk is techniek niet zo populair onder leerlingen. Zij hebben nogal eens het idee dat je vies wordt van techniek, dat je er sterk voor moet zijn en dat het vooral iets voor jongens is. Zonde, want juist in de veelzijdige technieksector ligt een mooie kans voor hun toekomst! Bovendien leren leerlingen met techniek belangrijke vaardigheden op het gebied van creativiteit en probleemoplossend vermogen. Laat jouw leerlingen daarom nu al kennismaken met techniek.

In Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn er genoeg mogelijkheden voor excursies op het gebied van techniek- en loopbaanoriëntatie (LOB) en om techniek te integreren als pijler in het curriculum. Op deze plek brengen wij de mogelijkheden in kaart. 

Snel naar:

- Techniekexcursies
- Loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB)
Techniek als pijler in het curriculum

Techniekexcursies 

Een techniekexcursie is een laagdrempelige en speelse kennismaking met techniek, waarin leerlingen de kans krijgen om talenten te laten zien die je in de klas vaak niet ziet. Deze excursies sluiten meteen aan op de kerndoelen W&T (42, 44 en 45).

Speelfabriek (Rotterdam) 
Samen spelen en samen ontdekken is het doel bij de Speelfabriek. Door middel van wedstrijdjes racen met zelfgemaakte raceauto's, zeep maken, knikkerbanen aanleggen of je eigen boot uittesten leren kinderen samenwerken met wetenschap en techniek. Voor Rotterdamse basisscholen is deze excursie gratis.

Ontdekhoek (Rotterdam) 
In meer dan 40 zelfstandig uit te voeren proefjes leren kinderen over technieken, materialen en hun eigenschappen. 

De Makerij (Rotterdam)  
Een werkplaats voor vakmanschap. Leerlingen duiken in het vak van goudsmid en gaan naar huis met hun eigen creatie. Scholen uit Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kunnen kosteloos terecht in de werkplaats.

Scrap XL (Rotterdam)  
Scrap XL geeft afvalmateriaal een tweede kans. Leerlingen bouwen, knutselen en spelen met industrieel restmateriaal, zoals rubber, rollen textiel, plastic, wol, hout, dopjes, perspex en ijzer. 

Plastic Lab 010 (Rotterdam)  
Afval bestaat niet en het gebruik van producten is belangrijker dan bezit. Leerlingen leren over duurzaamheid met focus op plasticrecycling. In het lab gaan leerlingen onder andere aan de slag met machines die plastic verpulveren en persen tot nieuwe gebruiksvoorwerpen. 

Maritiem Museum (Rotterdam)  
Leerlingen maken via tentoonstellingen en workshops kennis met maritieme techniek, van een workshop schepenbouw tot de offshore experience dat leerlingen inspireert tot een baan of opleiding in de techniek. 

Het Nieuwe instituut (Rotterdam)  
Dé plek voor architectuur en (digital) design, waar het draait om ervaren en zelf maken. Leerlingen worden uitgedaagd om nieuwe producten en materialen te onderzoeken. Ze ontdekken dat zij de ontwerpers van de toekomst zijn. 

Het Keringhuis (Rotterdam)  
Hoe houden we droge voeten? Bezoek de Maeslantkering en leer meer over het Nederlandse waterbeleid, N.A.P., duinen, dijken, polders en de watersnoodramp.  

Innovatielab Thomas More (Rotterdam) 
Met onderwerpen als micro bit, lego we-do, robotica, programmeren en 3d printen ontdekken leerlingen een heel andere kant van techniek. Ze ervaren hoe veelzijdig en boeiend techniek is. 

Futureland (Rotterdam)  
Hier staan leerlingen oog in oog met de ontwikkeling van het nieuwste havengebied van Rotterdam. Ontdek de haven van de toekomst en maak kennis met de Maasvlakte en de Rotterdamse haven.  

Van Nelle Fabriek (Rotterdam)  
Beleef een inmiddels best oude maar ooit hypermoderne fabriek. Dit gebouw van beton, staal en glas is niet voor niks hét Rotterdamse UNESCO werelderfgoed. In de Van Nellefabriek van toen kijken leerlingen ook naar de toekomst. 

Miniworld (Rotterdam) 
In een miniatuur van Rotterdam leren leerlingen over watermanagement in ons polderlandschap en over logistiek in de grootste overdekte miniatuurhaven van Europa. De leerlingen nemen ook een kijkje achter de schermen voor een leerzame uitleg over de techniek van de attractie. 

Havenexcursie* (Schiedam)  
Ontdek de imposante haven van Schiedam vanaf het water. Leerlingen krijgen een uniek kijkje achter de schermen. Ze ontdekken wat er dagelijks gebeurt in de haven, wat die bedrijvigheid betekent voor de economie en welke bedrijven uit hun eigen stad wereldwijd bekendstaan om hun (innovatieve) producten.

Blankenburgverbinding* (Vlaardingen)  
De bouw, iets voor jou? In het kader van Loopbaanoriëntatie (LOB) zijn leerlingen van groep 7 en 8 welkom bij het project voor een rondleiding door het informatiecentrum en een kijkje bij de werkzaamheden op de bouw.  

Leerlingen werken onder andere met micro-bit en lego we-do in het Innovatielab Thomas More.

Techniek excursies in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 

Binnenkijken bij een bedrijf, de mensen op de vloer aan het werk zien en ontdekken welke banen er allemaal mogelijk zijn (en dat zijn er vaak meer dan je denkt). Met een excursie in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) ervaren leerlingen uit eerste hand hoe veelzijdig een loopbaan in de techniek is. 

Techniekhuis op Zuid (Rotterdam Zuid) 
Techniekhuis op Zuid staat klaar om leerkrachten van scholen uit Rotterdam Zuid te ontlasten én te inspireren met technieklessen voor leerlingen vanaf groep 4. De lokalen, het materiaal, de gereedschappen en het onderwijsteam staan tot de beschikking van leerkrachten. Leerlingen gaan aan de slag met duurzame aandrijvingen, timmeren, boren, zagen, solderen of het programmeren van drones en mini-robotjes, waarbij uitbreiding woordenschat, ruimtelijk inzicht, passen en meten onderdeel van de lessen zijn. Voor groep 7/8 zijn er ook technieklessen op vmbo-scholen mogelijk. 

Techtown (Rotterdam Noord)  
Leerlingen uit Rotterdam Noord ontdekken hoe cool techniek is. Dit kan bij de TechniekHubs, TechniekLocaties en de Open dagen. In de TechniekHubs leren leerlingen van groep 7 en 8 alles over techniekvakken via (kosteloze) technieklessen op verschillende locaties in Rotterdam. Ze gaan aan de slag met nieuwe techniek, ontdekken hoe spannend en interessant het is en werken samen mee aan de toekomst van het nieuwe Rotterdam. Naast de TechniekHubs zijn er technieklessen en workshops mogelijk op verschillende TechniekLocaties en kunnen groepen naar de Open dagen van de TechTown scholen. 

NPRZ (Rotterdam Zuid) 
Op Gaan voor een baan vind je al het LOB-aanbod voor Rotterdam-Zuid op één plek met onder andere lesmateriaal, tips voor bedrijfsbezoeken, educatieve programma's en open dagen bij vo en mbo. 

In het Techniekhuis op Zuid kunnen leerlingen naar hartenlust timmeren, boren, zagen en solderen in het lokaal met afzuiging.

 

Techniek als pijler in het curriculum van het primair onderwijs 

Technische vaardigheden komen in onze snel veranderende wereld altijd van pas! Geef jouw leerlingen kennis van techniek en wetenschap mee of bereid ze voor op een toekomst in de techniek door techniek een vast onderdeel van het curriculum te maken, ook als je zelf (nog) niet alles weet over techniek.   

“Beginnen met techniek is vooral een kwestie van doen, je hoeft niet alles zelf te weten. Er is niets mooier dan leerlingen die stralend vertellen wat ze hebben gemaakt, iets waar jij niets van snapt. Zij zijn ineens de expert.”
- Diana Molenschot, Docent Digitale Geletterdheid Thomas More Academie -

Innovatielab Thomas More 
Het Innovatielab op maat van Thomas More helpt scholen, teams en leerkrachten die meer willen doen met techniek of al veel doen en een stap verder willen. De mogelijkheden zijn talloos; bijscholing op een specifiek onderdeel, hulp bij het initiëren van een eigen Innovatielab op school of - heel praktisch - een demonstratie en advies over de aanschaf van bijvoorbeeld een active floor op school. Naast excursiebestemming is het Innovatielab er ook voor leerkrachten. Zij kunnen hier terecht voor een korte workshop of presentatie op maat, bijvoorbeeld over micro:bit, programmeren, green screen of 3d printen.  

Post-hbo Specialist innovatie en digitale didactiek  
Met deze opleiding van Thomas More specialiseer je je in moderne media en leer je collega’s en leerlingen hierover. Je leert technologie en media te integreren in het dagelijks onderwijs op basis van talenten, gepersonaliseerd leren en eigenaarschap. Het advies is om deze opleiding samen met een collega te volgen, omdat het ook ingaat op coaching en veranderprocessen binnen jouw school. 

Aanvullend onderwijsprogramma met technieklessen van Vakmanstad  
Rotterdam Vakmanstad ontwerpt en verzorgt lesprogramma's waarin gezondheid, duurzaamheid en talentontwikkeling centraal staan. Binnen de leerlijn Techniek krijgen de leerlingen zogenaamde ontwerp- en maaklessen. Zij leren hier onder andere inzicht in natuurkundige wetten, werken met technische materialen en gereedschap, hoe apparaten werken, problemen onderzoeken, duurzame oplossingen verzinnen, inzicht in media en welke invloed dat heeft op gedrag, programmeren van eenvoudige aansturingsprogramma’s. 


Basisschool Müllerpier
Basisschool Müllerpier is een voorbeeld van een school die techniek heeft opgenomen in het curriculum. De school nam deel aan het Programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) dat de inpassing van lesmateriaal over techniek en wetenschap in het basisonderwijs stimuleert. Met techniektorens, robots en constructiematerialen in de klas creëren zij een eigentijdse, aantrekkelijke en motiverende leeromgeving. Daarnaast doen ze excursies in de omgeving, werken ze met een methode wereldoriëntatie waarvan techniek een onderdeel is, organiseren ze jaarlijks de techniekweken en werken zij samen met erfgoedinstellingen en het voortgezet onderwijs.

Sinds schooljaar 2023-2024 werkt Basisschool Müllerpier schoolbreed met onderzoekend en ontwerpend leren. Dit onderdeel is prima in te passen in het techniek onderwijs. Voorheen duurden de techniekweken 2 weken. Sinds de samenwerking met Ik in 010 is het aanbod veel groter en heeft het team besloten de techniekweken uit te breiden tot ongeveer 6 weken (van de voorjaars- tot de meivakantie).

“Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk, daarom geven ouders tijdens deze weken hoorcolleges. Zij vertellen (interactief) over hun werk dat met het thema te maken heeft.”
- Bea Doornbos, Leerkracht en Evenementenplanner bij Basisschool Müllerpier -

Samen met Hein van den Bemt, ouders uit de O.R., twee leerkrachten (evenementenplanners) en de kinderen bepaalt de school het thema van dat jaar. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 maken een woordweb over het thema. Deze gedachtes van de kinderen worden verwerkt in de onderwerpen. Als alle onderdelen van het thema bekend zijn, zoekt Hein samen met de coalitiepartners naar een invulling van het thema.

Geef jouw techniek-aanbod door 

Ons doel is om dit overzicht steeds verder compleet te maken. Staat jouw techniek-aanbod er niet bij? Of heb je als school een goede tip voor andere scholen? Neem contact op, dan plaatsen we jouw aanbod of tip op de website of we delen het via onze nieuwsbrief. 

* Buzz010 rijdt ook naar deze excursielocatie. Geef bij het boeken de naam van de locatie door op het formulier.

Buzz010 maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.